> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

      Senter for omsorgsforskning har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge omfanget av tilbud til eldre i alle landets kommuner, vurdere eksisterende tiltak samt utarbeide forslag til egnet opplæring, tilrettelegging og organisering av aktiv omsorg i kommunene. Prosjektet startet opp i august 2011 og går fram mot sommeren 2012.
         
      Behandling av ulike former for sår er en viktig del av sykepleiernes ansvarsområde både i sykehjem og i hjemmesykepleien. I dette aksjonsforskningsprosjektet som er et samarbeid mellom UiA, Kristiansand, Songdalen og Grimstad kommune ser man nærmere på hvilke erfaringer sykepleiere gjør ved bruk av tetre og aloe vera i behandlingen av sår. Last ned hele rapporten her
         
  Som et bidrag til å styrke lederrollen i den kommunale omsorgstjenesten har Senter for omsorgsforskning Sør fått i oppdrag av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Songdalen å gjennomføre et kurs i ledelse for ledere i kommunal omsorgstjeneste. 25 ledere fra kommunene Songdalen, lindesnes og Mandal har nå gjennomført kurset.        

Et prosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Telemark, Skien kommune og Porsgrunn kommune om deltidsutdanning av Vernepleiere

The quest for mental health penetrates many areas of life at individual, societal and political levels. The conceptualization of positive mental health is in the hands of a multitude of professionals and scientists such as psychiatrists, psychologists and social workers. Positive mental health has acquired scientific status in different forums, most notably mental health hygiene, mental health promotion, and positive psychology. At close scrutiny, however, positive mental health appears to be narrowly defined by the medical sciences through negation of mental illness, and by the social science through adopting normative Western neo-liberal standards of the good life.

Noen tema fra kurset:

  • Hva ønsker du å vite ? Om å konkretisere innholdet i spørreskjemaet
  • Spørsmåls- og svarprosessen: hva skjer når vi svarer på standardiserte spørsmål ?
  • Tips til et bedre spørreskjema
  • Ulike spørsmålstyper: hvordan måle fakta, atferd og holdninger ?

Statistisk forskning viser at for å kunne holde utfordringene og
kostnadene under kontroll i den kommunale omsorgstjenesten, må
familieomsorgen holdes konstant,vedlikeholdes og videreutvikles. Det blir
derfor viktig for omsorgspolitikere i denne perioden å arbeide med hvordan
den kommunale omsorgstjenesten i større grad kan ivareta og styrke
samhandlingen mellom omsorgsytere i familie og sosialt nettverk og den
offentlige omsorgstjenesten, skriver Per Gunnar Disch i Agderposten
19.01.12.

Senter for omsorgsforskning Sør og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold har i fellesskap gjennomført en evaluering av et kompetanseprogram innen lindrende behandling og omsorg. Evalueringen har kartlagt hvorvidt deltakerne selv har opplevd å ha en klinisk nytteverdi av kompetanse programmet og om det har bidratt til å stimulere til økt samhandling mellom kommunene. Arbeidet er gjennomført av prosjektkoordinator for utviklingssenter for sykehjem Vibeke Bostrøm og seniorrådgiver ved Senter for omsorgsforskning, Sør Per Gunnar Disch.

De eldste kan klare mer selv

Doktorgradsstipendiat Kari Sundsli blir intervjuet i Fædrelandsvennen angående sin studie blant hjemmeboende eldre

Les mer

Et nordisk blikk på samhandling

De fem regionale sentrene for omsorgsforskning ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Les mer

Arendalskonferansen 12. og 13. juni 2012

Arendalskonferansen skal utvide begrepet konferanse til å bli en fremtidsrettet og fleksibel læringsarena som løfter engasjement for Det gode livet i kommunene og beveger til ny praksis.

Les mer

Utvikling av kunnskap i praksis 14.November 2012

Senter for omsorgsforskning – Sør, inviterer til konferanse. I konferansen vil det bli presentert gode prosjekter knyttet til kvalitetsforbedring av helsetjenester til multisyke eldre på tvers av forvaltningsnivåer. Vi vil binde prosjektene sammen gjennom å følge en pasienthistorie fra pasienten er hjemmeboende, til pasienten legges inn i sykehus og kommer tilbake til kommunehelsetjenesten. For program og påmelding se her

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder har i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning arrangert regional nettverkssamling i Fevik.

Gründercamp for vernepleierstudenter

Tidenes første gründercamp ved Fakultet for helse og sosialfag ble arrangert med stor skaperglede 10. og 11. mai. Studentene hadde mange gode løsninger på hvordan innovasjon kan bidra til å løse daglige utfordringer hos mennesker med funksjonshemminger.

Les mer

Forskningsdagene 2012: Fagseminar "Innovasjon i kommunal omsorgstjeneste"

Et seminar i regi av Fakultet for helse og sosialfag og Senter for Omsorgsforskning Sør.Seminaret er en del av programmet for Forskningsdagene 2012 ved Høgskolen i Telemark som foregår i tidsrommet 19-30 september. Det ble avhold et vellykket fagseminar 25.september

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Senter for omsorgsforskning Sør kartlagt omfanget av tilbud til eldre i alle landets kommuner,vurdert eksisterende tiltak samt utarbbeidet forslag til egnet opplæring, tilrettelegging og organisering av aktiv omsorg i kommunene. Prosjektet har foregått i tidsrommet august 2011- mai 2012.

Rapport i PDF

Artikkel om Harry Stack Sullivan

Harry Stack Sullivan er kjent for å være grunnleggeren av interpersonell psykiatri. Han ville flytte psykiatriens blikk fra det intrapersonelle til det interpersonelle og var kritisk til illusjonen om at individet har en fast personlighet.

Les artikkel

        Senter for omsorgsforskning Sør har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet rapporten om holdninger til formell utdanning blant ufaglærte. Bakgrunnen for studien er at omkring 30 prosent av de ansatte i kommunal pleie- og omsorgssektor ikke har formell utdaning, samtidig som man ser at kommunene i stadig større grad blir stilt overfor kompetanskrevende oppgaver. Det finnes ikke norske studier som eksplisitt undersøker om det er en sammenheng mellom sosiale klasser og eventuell positiv/negativ holdning til formell utdanning innenfor denne sektoren. Derfor har denne studien først og fremst til hensikt å avklare om det kan sies å være en slik sammenheng, hva som kan ligge til grunn for en eventuell motstand. Prosjektet er gjennomført av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen ved Senter for omsorgsforskning Sør. Last ned rapport  
             
         
For tredje gangen har Senter for omsorgsforskning–Sør arrangert en FoU-uke på Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas. I år deltok totalt 28 vitenskapelig ansatte fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og fra Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Göteborgs universitet, Linköpings universitet og Högskolan Väst i Trollhättan i kurs om forskningsveiledning 16/6–23/6 2012.      

Ny rapport har fått Mediaoppslag

Senter for Omsorgsforskning Sør publiserte i august rapporten " Holdninger til formell utdanning blant ufaglærte innen kommunal pleie- og omsorgssektor" av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen. Rapporten tar for seg de ufaglærte sin holdning til det å ta en formell utdannelse. Det er ca. 30% ufaglært arbeidskraft i kommunal pleie- og omsorgssektor. Hva er årsakene til at at ufaglærte velger å skaffe seg denne formelle kompetansen eller lar være? Hvilke utfordringer er det med en stor andel ufaglærte i sektoren?

Dagsavisen 22.08.12 "Ufaglærte setter sprøyter og renser sår"

Dagsavisen 29.08.12 "Frykter alvorlige feil"

Kronikk av Runar Bakken og Bjørnulf Arntsen 29.08.12 "Ufaglærte behandler sykehjemspasienter


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.