> Hjem / NYHETERNYHETER

Kvalitet og pasientsikkerhet i praksis

Invitasjon til innsending av bidrag til den femte nasjonale omsorgskonferansen.

AV SENTER FOR OMSORGSFORSKNING

Den femte nasjonale omsorgsforskningskonferansen setter fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utfordringene i tjenestene er mange og kompliserte. Brukerne har krav på trygge tjenester og medbestemmelse. 

Sted og tid Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober 2016

Nærmere informasjon om program finner du her.

Forsker advarer:Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen kommer

I en artikkel i Aftenposten mandag 29.september blir rapporten til forskerne Einar Vetvik og Per Gunnar Disch fra Senter for omsorgsforskning-Sør diskutert. Dette sett i lys av den foreslåtte kommunereformen som kommunalminister Jan Tore Sanner mener er nødvendig for å takle eldrebølgen.

Artikkelen og rapporten(Rapportserie nr 6/2014 Senter for omsorgsforskning) kan leses i sin helhet her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Forsker-advarer-Risikabelt-med-kommunesammenslaing-rett-for-eldrebolgen-kommer-7723498.html

Mandag 17.november kl.18.00 skal det holdes et informasjonsmøte med Tema

Pårørende og begynnende demens

Møtet holdes på Universitetet i Agder, Grimstad i Uglandsstua i 1.etg.

Senter for omsorgsforskning-Sør var godt representert på konferansen som ble arrangert på Gardermoen 22.-23.oktober 2014.

Det gjennomgående tema var prioritering og fordeling i omsorgstjenestene.

Senter for omsorgsforskning Øst, Sør, Vest, Midt og Nord la sitt siste av fem møter til Porsgrunn. Målet for møteserien landet rundt er å blinke ut åtte

gjennomsnittsansatte i omsorgssektoren fra hele Norge.

UiA –dagen 2014

Torsdag 20.november var det UiA-dagen 2014- årsfest for ansatte. Dagen ble feiret med både seminar med Geir Lippestad og utstillinger.

Geir Lippestad’s hovedlegg hadde tema: «Verdier og samfunnsbygging». Han reiste mange viktige verdispørsmål som er aktuelle både for undervisere og andre.

I Vrimlehallen hadde mange stilt opp med informasjonsmateriell og presentasjoner fra sine enheter. Og der var også Senter for omsorgsforskning-Sør på plass

Mange kom innom for å slå av en prat, smake på Twisten- og det viste seg at det var mange som ikke var kjent med senteret fra før. Så dette var en fin mulighet til å gjøre senteret kjent blant kolleger på UiA.

Så neste gang de ser logoen vår- vet de forhåpentligvis litt mer om hva og hvem vi er.

Nytt år og nye muligheter for alle som ønsker å utvikle tjenestene ved å ha økt fokus på forskning i omsorgssektoren.

Fredag 9 januar 2015 vil PhD stipendiat Kari Sundsli forsvare sin doktorgrad ved NTNU . Avhandlingens tittel er «Engasjement, kunnskap og autonomi – møte med en ny generasjon eldre fra urbane strøk: Studier om egenomsorg og helse».

Kari Sundsli’s prosjekt har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning – Sør ved UiA, Grimstad, og det har vært finansiert av Norges forskningsråd. Hennes hovedveileder har vært professor Olle Söderhamn ved UiA.

Tidsskrift for omsorgsforskning

Arbeidet med Tidsskrift for omsorgsforskning er i rute.

Tirsdag 10.februar var redaksjonskomiteen samlet på Gardermoen for å prioritere forskningsartikler, fagartikler og nyhetsartikler. Bladet blir på 96 sider. Sentrene for omsorgsforskning står bak utgivelsene i samarbeid med Universitetsforlaget. Målgrupper er ansatte i omsorgsfeltet, forskere, politikere og andre med beslutningsmyndighet og tilknytning til feltet. Tidsskriftet skal sendes ut til alle landets kommuner.Første nummer kommer i juni 2015.

Redaksjonskomiteen består av redaktør Tor Inge Romøren, informasjonsrådgiver Kari Bjerke Gjærde og førsteamanuensis Marianne Skinner, Senter for omsorgsforskning Øst, og forskningsleder Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest,førsteamanuensis Rose Marie Olsen, Senter for omsorgsforskning Midt, professor Solveig Hauge, og førsteamanuensis Bjørg Dale fra Senter for omsorgsforskning-Sør

Aktiv omsorg

Oppstart av nye kurs våren 2015:

Gjennom kunnskap om AKTIV OMSORG skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

 

www.hit.no/aktiv

Senter for omsorgsforskning-Sør arrangerte regional konferanse 22.april 2015 i Arendal.

Tema for konferansen var Aktiv omsorg-meningsfull hverdag? Det var mange deltakere fra Frivilligsentraler og kommuner.

Strategisk plan for perioden 2015-2018 ble godkjent på sist møte i Styringsgruppen 11.mai. Planen har vært til bred høring og det kom inn mange interessante innspill som er tatt inn i planen.

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø

Lørdag 19.september ble det arrangert Forskningsdager i Grimstad. Tema for årets Forskningsdager var SULTEN?

Velkommen til LANDSKONFERANSE I AKTIV OMSORG.

JULEHILSEN

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi takker for godt samarbeid med dere alle i 2015 og ser fram til mange interessante samarbeidsprosjekter i 2016.

2016 kan bli et år som gir oss både utviklings- og endringsutfordringer- men vi skal være beredt  til å møte dette på en god måte sammen med dere!

 Det er produsert mange gode prosjekter og publikasjoner i året som snart ligger bak oss.

SE også  www.omsorgsforskning.no  for mere informasjon

       
           
   

Fredag 22.januar var den formelle åpningen av Høgskolen i Sørøst-Norge etter fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

Årets utvidede samling for ledere ved Senter for omsorgsforskning ble arrangert på Strand Hotell på Fevik onsdag 20. og torsdag 21.april.

Minst tre av ti ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede er ufaglærte. E-læring kan øke fagkunnskapen deres, særlig hvis de har en mentor på egen arbeidsplass å diskutere med.

Det kommer fram i en evaluering av grunnleggende opplæring av nyansatte og ufaglærte som jobber i bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Les hele rapporten fra Vestfold her.

Stipendiat Elin Rogn Nilsen

Elin Rogn Nilsen startet på sitt doktorgradsarbeid 15.august ved Fakultet for helse-og idrettsfag, tilknyttet senteret. Temaet for hennes arbeid er Helhetlige pasientforløp for eldre personer som utskrives fra sykehus til eget hjem, og som trenger oppfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Elin kommer fra en stilling som sykepleier ved Frivolltun bo-og omsorgssenter i Grimstad.Vi ser fram til å følge henne i hennes doktorgradsarbeid.

Stipendiat Hege Mari Johnsen

Hege Mari Johnsen er doktorgradskandidat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad. Doktorgradsprosjektet er innenfor området profesjonsforskning, med tema: «Teknologistøttet undervisning som metode for å øke sykepleiestudenters refleksjonsevne i klinisk praksis». Hensikten med prosjektet er å studere nyutdannede sykepleieres kliniske beslutningsprosess ved overgangen til klinisk praksis, og å anvende denne kunnskapen til å utvikle og implementere en e-læringsressurs av typen «serious games» i slutten av bachelor utdanningen i sykepleie. Dette er en e-læringsressurs hvor studentene gjennom videofilmede simulerte situasjoner fra praksis skal benytte sine kunnskaper for å gjøre vurderinger og ta beslutninger underveis i forhold til sykepleien til pasienter. Det er utviklet en prototype av læringsressursen som omhandler sykepleie til pasienter med KOLS. Denne finner du på: http://kurs.uia.no/sykepleie/kols/


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Universitetet i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.