> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø

Strategisk plan for perioden 2015-2018 ble godkjent på sist møte i Styringsgruppen 11.mai. Planen har vært til bred høring og det kom inn mange interessante innspill som er tatt inn i planen.

Senter for omsorgsforskning-Sør arrangerte regional konferanse 22.april 2015 i Arendal.

Tema for konferansen var Aktiv omsorg-meningsfull hverdag? Det var mange deltakere fra Frivilligsentraler og kommuner.

Aktiv omsorg

Oppstart av nye kurs våren 2015:

Gjennom kunnskap om AKTIV OMSORG skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

 

www.hit.no/aktiv

Tidsskrift for omsorgsforskning

Arbeidet med Tidsskrift for omsorgsforskning er i rute.

Tirsdag 10.februar var redaksjonskomiteen samlet på Gardermoen for å prioritere forskningsartikler, fagartikler og nyhetsartikler. Bladet blir på 96 sider. Sentrene for omsorgsforskning står bak utgivelsene i samarbeid med Universitetsforlaget. Målgrupper er ansatte i omsorgsfeltet, forskere, politikere og andre med beslutningsmyndighet og tilknytning til feltet. Tidsskriftet skal sendes ut til alle landets kommuner.Første nummer kommer i juni 2015.

Redaksjonskomiteen består av redaktør Tor Inge Romøren, informasjonsrådgiver Kari Bjerke Gjærde og førsteamanuensis Marianne Skinner, Senter for omsorgsforskning Øst, og forskningsleder Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest,førsteamanuensis Rose Marie Olsen, Senter for omsorgsforskning Midt, professor Solveig Hauge, og førsteamanuensis Bjørg Dale fra Senter for omsorgsforskning-Sør


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.