> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

UiA –dagen 2014

Torsdag 20.november var det UiA-dagen 2014- årsfest for ansatte. Dagen ble feiret med både seminar med Geir Lippestad og utstillinger.

Geir Lippestad’s hovedlegg hadde tema: «Verdier og samfunnsbygging». Han reiste mange viktige verdispørsmål som er aktuelle både for undervisere og andre.

I Vrimlehallen hadde mange stilt opp med informasjonsmateriell og presentasjoner fra sine enheter. Og der var også Senter for omsorgsforskning-Sør på plass

Mange kom innom for å slå av en prat, smake på Twisten- og det viste seg at det var mange som ikke var kjent med senteret fra før. Så dette var en fin mulighet til å gjøre senteret kjent blant kolleger på UiA.

Så neste gang de ser logoen vår- vet de forhåpentligvis litt mer om hva og hvem vi er.

Senter for omsorgsforskning Øst, Sør, Vest, Midt og Nord la sitt siste av fem møter til Porsgrunn. Målet for møteserien landet rundt er å blinke ut åtte

gjennomsnittsansatte i omsorgssektoren fra hele Norge.

Senter for omsorgsforskning-Sør var godt representert på konferansen som ble arrangert på Gardermoen 22.-23.oktober 2014.

Det gjennomgående tema var prioritering og fordeling i omsorgstjenestene.

Mandag 17.november kl.18.00 skal det holdes et informasjonsmøte med Tema

Pårørende og begynnende demens

Møtet holdes på Universitetet i Agder, Grimstad i Uglandsstua i 1.etg.

Forsker advarer:Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen kommer

I en artikkel i Aftenposten mandag 29.september blir rapporten til forskerne Einar Vetvik og Per Gunnar Disch fra Senter for omsorgsforskning-Sør diskutert. Dette sett i lys av den foreslåtte kommunereformen som kommunalminister Jan Tore Sanner mener er nødvendig for å takle eldrebølgen.

Artikkelen og rapporten(Rapportserie nr 6/2014 Senter for omsorgsforskning) kan leses i sin helhet her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Forsker-advarer-Risikabelt-med-kommunesammenslaing-rett-for-eldrebolgen-kommer-7723498.html


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.