> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Fredag 22.januar var den formelle åpningen av Høgskolen i Sørøst-Norge etter fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

JULEHILSEN

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi takker for godt samarbeid med dere alle i 2015 og ser fram til mange interessante samarbeidsprosjekter i 2016.

2016 kan bli et år som gir oss både utviklings- og endringsutfordringer- men vi skal være beredt  til å møte dette på en god måte sammen med dere!

 Det er produsert mange gode prosjekter og publikasjoner i året som snart ligger bak oss.

SE også  www.omsorgsforskning.no  for mere informasjon

       
           
   

Velkommen til LANDSKONFERANSE I AKTIV OMSORG.

Lørdag 19.september ble det arrangert Forskningsdager i Grimstad. Tema for årets Forskningsdager var SULTEN?

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.