> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Velkommen til LANDSKONFERANSE I AKTIV OMSORG.

Lørdag 19.september ble det arrangert Forskningsdager i Grimstad. Tema for årets Forskningsdager var SULTEN?

Et nytt, norsk tidsskrift for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og studenter i helse- og omsorgsfag. En ny kanal for formidling av utviklingsprosjekter ved USHT og i andre kommuner, samt forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning og andre forskningsmiljø

Strategisk plan for perioden 2015-2018 ble godkjent på sist møte i Styringsgruppen 11.mai. Planen har vært til bred høring og det kom inn mange interessante innspill som er tatt inn i planen.

Senter for omsorgsforskning-Sør arrangerte regional konferanse 22.april 2015 i Arendal.

Tema for konferansen var Aktiv omsorg-meningsfull hverdag? Det var mange deltakere fra Frivilligsentraler og kommuner.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.