> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning, sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor, for en periode på 2 år, ved Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Senter for omsorgsforskning, sør. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse snarlig etter avtale.

Søknadsfrist 20.juni 2016

Årets utvidede samling for ledere ved Senter for omsorgsforskning ble arrangert på Strand Hotell på Fevik onsdag 20. og torsdag 21.april.

Fredag 22.januar var den formelle åpningen av Høgskolen i Sørøst-Norge etter fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

JULEHILSEN

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi takker for godt samarbeid med dere alle i 2015 og ser fram til mange interessante samarbeidsprosjekter i 2016.

2016 kan bli et år som gir oss både utviklings- og endringsutfordringer- men vi skal være beredt  til å møte dette på en god måte sammen med dere!

 Det er produsert mange gode prosjekter og publikasjoner i året som snart ligger bak oss.

SE også  www.omsorgsforskning.no  for mere informasjon

       
           
   

Velkommen til LANDSKONFERANSE I AKTIV OMSORG.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   

Høgskolen i Sørøst-Norge
Avd. for helse- og sosialfag
Besøksadresse
Kjølnes ring 56
Porsgrunn

Postadresse
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.