> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Forsker advarer:Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen kommer

I en artikkel i Aftenposten mandag 29.september blir rapporten til forskerne Einar Vetvik og Per Gunnar Disch fra Senter for omsorgsforskning-Sør diskutert. Dette sett i lys av den foreslåtte kommunereformen som kommunalminister Jan Tore Sanner mener er nødvendig for å takle eldrebølgen.

Artikkelen og rapporten(Rapportserie nr 6/2014 Senter for omsorgsforskning) kan leses i sin helhet her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Forsker-advarer-Risikabelt-med-kommunesammenslaing-rett-for-eldrebolgen-kommer-7723498.html

Høgskolen i Telemark i samarbeid med Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning-Sør tar opp et sentralt tema -Innovasjon i hjemmetjenestene-i kjølvannet av samhandlingsreformen denne dagen. Foredragsholdere er professor Nico van Meeteren fra Nederland, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo og professor Kirsti-Iren Skovdal fra Høgskolen i Buskerud/Vestfold.

Besøk av Stortingets Helse-og omsorgskomite

Torsdag 25.september hadde UiA besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomite. De ble tatt imot av dekan Stephen Seiler og Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe.

Deretter var det en kort informasjonsrunde med hhv Stephen Seiler og Rune Fensli før de vandret ut på besøk i klinikklab og Smarthus.

 

I presentasjonen fra dekan ble senteret behørig presentert som et viktig senter for forskningssamarbeid med kommunene.

Flere av medlemmene i komiteen ga også uttrykk for at de kjente til senterets virksomhet som en positiv aktør i samfunnet.

I tillegg til komitemedlemmene, deltok også fylkesmann Øystein Djupedal og fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i følget.

HelseOmsorg21- et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Regjeringen fikk i juni overlevert ny strategi for bedre folkehelse - et nasjonalt forsknings-og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. Denne strategien blir viktig for regjeringens prioriteringer framover uttalte statsministeren ved overrekkelsen.

Les hele HelseOmsorg21 her

Nå er arbeidet igang med ny strategiplan for en ny fireårsperioden for Senter for omsorgsforskning-Sør


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.