> Hjem_____________________________________

Senter for omsorgsforskning - Sør er ett av i alt 5 regionale sentre for omsorgsforskning opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret er etablert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark og vil ha som overordnet mål å styrke praksisnær forskning innen omsorgsfeltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen

Aktiv omsorg

Oppstart av nye kurs våren 2015:

Gjennom kunnskap om AKTIV OMSORG skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

 

www.hit.no/aktiv

Tidsskrift for omsorgsforskning

Arbeidet med Tidsskrift for omsorgsforskning er i rute.

Tirsdag 10.februar var redaksjonskomiteen samlet på Gardermoen for å prioritere forskningsartikler, fagartikler og nyhetsartikler. Bladet blir på 96 sider. Sentrene for omsorgsforskning står bak utgivelsene i samarbeid med Universitetsforlaget. Målgrupper er ansatte i omsorgsfeltet, forskere, politikere og andre med beslutningsmyndighet og tilknytning til feltet. Tidsskriftet skal sendes ut til alle landets kommuner.Første nummer kommer i juni 2015.

Redaksjonskomiteen består av redaktør Tor Inge Romøren, informasjonsrådgiver Kari Bjerke Gjærde og førsteamanuensis Marianne Skinner, Senter for omsorgsforskning Øst, og forskningsleder Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest,førsteamanuensis Rose Marie Olsen, Senter for omsorgsforskning Midt, professor Solveig Hauge, og førsteamanuensis Bjørg Dale fra Senter for omsorgsforskning-Sør

Fredag 9 januar 2015 vil PhD stipendiat Kari Sundsli forsvare sin doktorgrad ved NTNU . Avhandlingens tittel er «Engasjement, kunnskap og autonomi – møte med en ny generasjon eldre fra urbane strøk: Studier om egenomsorg og helse».

Kari Sundsli’s prosjekt har vært knyttet til Senter for omsorgsforskning – Sør ved UiA, Grimstad, og det har vært finansiert av Norges forskningsråd. Hennes hovedveileder har vært professor Olle Söderhamn ved UiA.

Nytt år og nye muligheter for alle som ønsker å utvikle tjenestene ved å ha økt fokus på forskning i omsorgssektoren.

UiA –dagen 2014

Torsdag 20.november var det UiA-dagen 2014- årsfest for ansatte. Dagen ble feiret med både seminar med Geir Lippestad og utstillinger.

Geir Lippestad’s hovedlegg hadde tema: «Verdier og samfunnsbygging». Han reiste mange viktige verdispørsmål som er aktuelle både for undervisere og andre.

I Vrimlehallen hadde mange stilt opp med informasjonsmateriell og presentasjoner fra sine enheter. Og der var også Senter for omsorgsforskning-Sør på plass

Mange kom innom for å slå av en prat, smake på Twisten- og det viste seg at det var mange som ikke var kjent med senteret fra før. Så dette var en fin mulighet til å gjøre senteret kjent blant kolleger på UiA.

Så neste gang de ser logoen vår- vet de forhåpentligvis litt mer om hva og hvem vi er.


Universitetet i Agder
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Postboks 5094898 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Telefon: 37 23 30 00
Fax: 38 14 10 01
 
   
Høgskolen i Telemark
Avd. for helse- og sosialfag
Postboks 203
3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes ring 56
Telefon: 35 02 62 00
Fax: 35 57 50 02
 
   
   
   
   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.